OHSAS 18001 Система за управление на здравето и безопасността

OHSAS18001OHSAS 18001 е британски спецификация за Система за управление на здравето и безопасността при работа. Целта е да се помогне на различни видове организации да докажат и постигнат добро ниво на здраве и безопасност при работа.

Днес OHSAS 18001 е сред най-признатите в световен мащаб спецификации за Система за управление на здравето и безопасността при работа

Организации по целия свят признават необходимостта да се контролира и да се подобри нивото на здраве и безопасност, за тази цел са били създадениразлични системи на упраление на здравето и безопасността. Преди 1999 г. са съществували различни национални стандарти както и проприетарни (фирмени) схеми за сертифициране. Атова води естествено до объркване и фрагментиране на пазара; подкопа доверието на всяка индивидуална схема; и потенциално създава бариери пред търговията.

Именно поради тази причина е създадена проектна група Occupational Health and Safety Advisory Services (OHSAS) , която се превежда на български като проектна група за консултанстки услуги по здраве и безопасност. Идеята на тази група е била да се използва единен унифициран метод, членовете на проектната група са били представители на различни национални органи по стандартизация и акредитация и сертификация, научни организации, Английският орган по сертификация, като BSI group от Великобритания е осигурявал секретариата на инициативата.

Идеята на инициативата е била да се комплилира най – доброто от съществуващите системи и стандарти. През 1999 г. проектната група за консултанстки услуги по здраве и безопасност (OHSAS) публикува поредицата OHSAS 18000 Series.

OHSAS 18001 изискванията за система за управления на здравето и безопасността

OHSAS 18002 допълнителни иснтрукции и наставления за внедряване

OHSAS 18001 бе редактиран през 2007 като вече е бил направен съвместим с други системи за управление като ISO 9000 ISO 14000. Идеята за това е била да се улесни всяка организация да създаде интегрирана система за упралвение на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

BSI Group прави OHSAS 18001официален британски стандарт, който придобива наименованието

BS OHSAS 18001, а наръчника за внедряване BS OHSAS 18002.

BS OHSAS 18001 дава минималните изисквания за система за управление на здравето и безопасността.

Целта на внедряване е да се постигнат следните цели:

-Създаване на възможно най-добрите условия на труд във вашата организация

-Идентифициране на опасностите и въвеждане на контрол, за да ги управлявате рискс

– Намаляване на трудовите злополуки и заболявания с оглед намаляване на свързаните с това разходи и болничен престой

-Ангажиране и мотивиране на персонала с по-добри и по-безопасни условия на труд

-Доказване на съответствие пред клиенти и доставчици

Направете коментар