Monthly Archives май 2014

2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието

 

Фирмената политика и организацията на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд е свързана концептуално със системите за управление като управленчески метод.

Фирмената политика има за цел да определи общите насоки и цели на предприятието относно здравословните и безопасни условия на труд. Фирмената политика е формален документ на ръководството на предприятието.

 

Прочети повече

Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб

bdsda1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;

Законодателството по здравословни условия на труд може да бъде разглеждано като предимно техническа материя, която могат да схванат напълно само специалистите. За членовете на ГУТ (Групи по условия на труд)  и КУТ (Комитети по условия на труд) е важно да могат да се ориентират на базово ниво  в законовата база. За  всичко, което не им е ясно е важно да търсят помоща на службата по трудова медицина както  и на юрисконсулта на  предприятието...

Прочети повече

Теми за за първоначално обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

edТеми за за първоначално обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

В чл. 10 от НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията са посочени учебните програми за първоначално обучение.

Тези програми трябва да съдържат задължително съдържат следните теми:

1...

Прочети повече