Monthly Archives ноември 2022

Трудова медицина

Трудова медицина, Occupational Health
Трудова медицина, Occupational Health
  1. Какво представлява трудовата медицина?
  2. Какво може да направи тя за вас?
  3. Колко струва?

Какво представлява трудовата медицина?

Трудовата медицина е клон на медицината, който се фокусира върху общото здравословно състояние на служителите.

Трудовата медицина е дял от медицината, който се занимава с превенция и лечение на наранявания и заболявания на работното място. Тя помага на работниците да се предпазят от развитие на заболявания, които са свързани с работата...

Прочети повече

Оценка на риска за здравето и безопасността

1. Въведение в оценката на риска за здравето и безопасността

2. Определение за оценка на риска

3. Какво е квалитативна оценка на риска

4. Какво представлява количествената (кантитативна) оценка на риска

5 Разлика между качествен и количествен анализ на риска

6. Какво представлява матрицата на риска за здравето и безопасността

7. Йерархия на контролите

8. Управление на риска

9. Какво е поведенческа безопасност

10...

Прочети повече

Управление на умората на работното място


1. Въведение
2. Симптоми на умора
3. Оценка на риска
4. Как да измерваме умората и въздействието на работата
5. Как да подобрим и повишим енергията
6. Насърчаване на здравословния начин на живот
7. Заключение


1. Въведение

Умората и отпадналостта са типични проблеми на работното място и могат да бъдат причинени от редица фактори. Умората е отговор на организма на изискванията, които се поставят пред него с течение на времето.

Умората е усещане за умо...

Прочети повече

Синдром на професионалното изчерпване (burnout [‘бърнаут])

1. Определение за професионално изчерпване
2. Симптоми
3. Какво да направим?
4. Как да предотвратим прегарянето?
5. Потърсете вдъхновение и съвети, които да ви помогнат да продължите напред

Професионалното изчерпване на работното място е широк термин за сложен проблем. То се определя като дългосрочна реакция на стрес, която хората изпитват, когато се чувстват претоварени от работата.


1...

Прочети повече