2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието

 

Фирмената политика и организацията на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд е свързана концептуално със системите за управление като управленчески метод.

Фирмената политика има за цел да определи общите насоки и цели на предприятието относно здравословните и безопасни условия на труд. Фирмената политика е формален документ на ръководството на предприятието.

 

Направете коментар