Трудова медицина

Трудова медицина, Occupational Health
Трудова медицина, Occupational Health
  1. Какво представлява трудовата медицина?
  2. Какво може да направи тя за вас?
  3. Колко струва?

Какво представлява трудовата медицина?

Трудовата медицина е клон на медицината, който се фокусира върху общото здравословно състояние на служителите.

Трудовата медицина е дял от медицината, който се занимава с превенция и лечение на наранявания и заболявания на работното място. Тя помага на работниците да се предпазят от развитие на заболявания, които са свързани с работата. Практикуващите трудова медицина работят с отделни лица, трудови организации, работодатели и правителствени агенции, за да насърчават здравето на работното място.

Трудовата медицина се фокусира върху поддържането на здравето и безопасността на служителите ви по време на работа. Специалистите по трудова медицина предоставят комплексни здравни услуги. Тези услуги включват здравни прегледи и физически изследвания, диагностични тестове, рутинно поддържане на здравето, превенция на заболявания и лечение на наранявания.

Трудовата медицина е важна по редица причини:

  • Първо, тя е от полза за вашите служители. Тези прегледи и изследвания могат да помогнат за ранното идентифициране на потенциални здравословни проблеми. Ранното откриване и лечение може да намали риска от по-нататъшни усложнения.
  • Второ, тя е от полза за вашия бизнес. С тези прегледи и изследвания може да се определи базовата линия за здравето на всеки служител. След това тази базова линия може да се използва за проследяване на промените във времето.

Професионалното здраве е нещо повече от това. То е предоставяне на цялостен, ефикасен, качествен и основан на доказателства набор от здравни услуги за предотвратяване на свързани с работата заболявания, наранявания и смъртни случаи, както и за бърза и ефективна реакция при настъпване на наранявания.

Какво трудовата медицина може да направи за вас?

Здравите работници са по-продуктивни! За да помогнете на работниците си да бъдат по-здрави, трябва да разработите превантивна здравна програма, която включва:
– Оценки на здравния риск
– Консултации по въпросите на храненето
– Програми за фитнес
– Консултации за намаляване на теглото
– Здравен коучинг
– Класове
– Семинари


Свързаните с работата наранявания също могат да бъдат много скъпи. Преките разходи за наранявания, които са лесни за измерване, като например разходите за медицински грижи и застрахователни разходи, са малки в сравнение с непреките разходи, свързани с прекъсването на работата, преквалификацията, загубата на производителност и други подобни.

Колко струва?

Необходимо е да се прави разлика между обслужването от служба по трудова медицина и цената за профилактичните медицински прегледи. Служба по трудова медицина Озирис Н организира провеждането на профилактични прегледи съгласно изискванията на законодателството (НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ).

Офертите за медицински прегледи се актуализират редовно, като се търси оптималното съотношение между цена и качество на медицинската услуга.

Свържете се със служба по Трудова медицина Озирис Н, за да получите актуална информация за нашите услуги на тел. 0878454084.

Направете коментар