Категории Консултантска дейност

Оценка на риска за здравето и безопасността

1. Въведение в оценката на риска за здравето и безопасността

2. Определение за оценка на риска

3. Какво е квалитативна оценка на риска

4. Какво представлява количествената (кантитативна) оценка на риска

5 Разлика между качествен и количествен анализ на риска

6. Какво представлява матрицата на риска за здравето и безопасността

7. Йерархия на контролите

8. Управление на риска

9. Какво е поведенческа безопасност

10...

Прочети повече

Консултантска дейност по трудова медицина

Ние предлагаме на работодателите обслужване от служба по трудова медицина (СТМ), консултации по всички въпроси, касаещи здравословните и безопасни условия на труд, изготвяне на оценка на риска и подпомагане създаването на необходимата за всяко предприятие документация.

Служба по трудова медицина „Озирис  Н“ гр. Бургас е с основен офис в гр. Бургас. Ние предлагаме обслужване и извън територията на гр. Бургас, както и обслужване он лайн...

Прочети повече

Фирмена политика

Тук изброяваме основните постулати, на които се гради нашата фирмена политика

1. Бърза и своевременна консултантска помощ за нашите клиенти. Ние правим сложното достъпно за вас.

2. Ние предлагаме подходящи решения за подобряване условията на труд

3. Промоцията на здравето е най – важната цел за нас

4. Ние обичаме нашата работа и искаме да предадем ентусиазма си и на вас.

Прочети повече