Трудова медицина

Трудова медицина, Occupational Health
Трудова медицина, Occupational Health
  1. Какво представлява трудовата медицина?
  2. Какво може да направи тя за вас?
  3. Колко струва?

Какво представлява трудовата медицина?

Трудовата медицина е клон на медицината, който се фокусира върху общото здравословно състояние на служителите.

Трудовата медицина е дял от медицината, който се занимава с превенция и лечение на наранявания и заболявания на работното място. Тя помага на работниците да се предпазят от развитие на заболявания, които са свързани с работата...

Прочети повече

Оценка на риска за здравето и безопасността

1. Въведение в оценката на риска за здравето и безопасността

2. Определение за оценка на риска

3. Какво е квалитативна оценка на риска

4. Какво представлява количествената (кантитативна) оценка на риска

5 Разлика между качествен и количествен анализ на риска

6. Какво представлява матрицата на риска за здравето и безопасността

7. Йерархия на контролите

8. Управление на риска

9. Какво е поведенческа безопасност

10...

Прочети повече

Управление на умората на работното място


1. Въведение
2. Симптоми на умора
3. Оценка на риска
4. Как да измерваме умората и въздействието на работата
5. Как да подобрим и повишим енергията
6. Насърчаване на здравословния начин на живот
7. Заключение


1. Въведение

Умората и отпадналостта са типични проблеми на работното място и могат да бъдат причинени от редица фактори. Умората е отговор на организма на изискванията, които се поставят пред него с течение на времето.

Умората е усещане за умо...

Прочети повече

Синдром на професионалното изчерпване (burnout [‘бърнаут])

1. Определение за професионално изчерпване
2. Симптоми
3. Какво да направим?
4. Как да предотвратим прегарянето?
5. Потърсете вдъхновение и съвети, които да ви помогнат да продължите напред

Професионалното изчерпване на работното място е широк термин за сложен проблем. То се определя като дългосрочна реакция на стрес, която хората изпитват, когато се чувстват претоварени от работата.


1...

Прочети повече

Какво е периодично гладуване (Intermittent Fasting) и подходящо ли е то за Вас?

Един от най-популярните хранителни режими напоследък е т. нар. периодично гладуване или Intermittent Fasting (IF).

Какво представлява периодичното гладуване?

Периодичното гладуване не е диета, тъй като не се ограничава приемането на определени храни, а само ограничава времето през, което да се храним. Най-просто казано, имаме времеви прозорец от 8 ч. през който можем да се храним нормално и 16 часа през които не приемаме калории – схема 8/16 (но можем да пием чай и кафе без захар или подсладител и разбира се вода). Съществуват най-различни вариации на периодичното гладуване като най-известна си остава схемата 8/16...

Прочети повече

Труд и почивка в условия на работа от разстояние (хоум офис)

Според Кодекса на труда (КТ), работното време и почивките на работещите от разстояние се определя в трудовия договор съгласно разпоредбите на КТ и правилника за вътрешния трудов ред във фирмата.

Изрично е упоменато в чл. 107л. от КТ, че работното време на служителите, които работят от разстояние, съответства по продължителност на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя като стандартите за натовареност на служителите трябва да са еднакви...

Прочети повече

Прилагане на КТ и ЗЗБУТ при работа от разстояние (хоум офис)

Какво предвижда Кодекса на труда?

В Кодекса на труда (KT) е предвиден раздел, който предвижда специфични правила по отношение на трудовите правоотношения при работата от разстояние от 2011 г. (доброволен характер на работата от разстояние, осигуряване на оборудване от работодателя и т.н.).

Какво предвижда КТ по отношение на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд?

В КТ не се предвиждат специални правила във връзка с прилагането на Закона за здравословни...

Прочети повече

2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието

 

Фирмената политика и организацията на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд е свързана концептуално със системите за управление като управленчески метод.

Фирмената политика има за цел да определи общите насоки и цели на предприятието относно здравословните и безопасни условия на труд. Фирмената политика е формален документ на ръководството на предприятието.

 

Прочети повече

Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб

bdsda1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;

Законодателството по здравословни условия на труд може да бъде разглеждано като предимно техническа материя, която могат да схванат напълно само специалистите. За членовете на ГУТ (Групи по условия на труд)  и КУТ (Комитети по условия на труд) е важно да могат да се ориентират на базово ниво  в законовата база. За  всичко, което не им е ясно е важно да търсят помоща на службата по трудова медицина както  и на юрисконсулта на  предприятието...

Прочети повече

Теми за за първоначално обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

edТеми за за първоначално обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

В чл. 10 от НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията са посочени учебните програми за първоначално обучение.

Тези програми трябва да съдържат задължително съдържат следните теми:

1...

Прочети повече